Naše firma byla založena v roce 1993, kde původním záměrem bylo zajišťování služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany na okrese Kutná Hora. Dnes firma zajišťuje služby:

 • poradenství v oblasti Bezpečností práce, požární ochrany a ekologie
 • Koordinátora BOZP na staveništi
 • zajišťuje provedení revizí:
  • elektrické instalace
  • elektrických spotřebičů
  • hasicích přístrojů
  • hydrantů
  • pracovní strojů
 • zajišťujeme likvidaci odpadů
 • zpracováváme dokumentaci k ochraně před výbuchem
 • zpracováváme protokol pro určení vnějších vlivů
 • zpracováváme Havarijní plán, Ekologickou újmu, protokol o zařazení objektu z pohledu prevence závažných havárií
 • V naší prodejně v Kutné Hoře nabízíme zboží související s výše uvedenými službami (pracovní oděvy, obuv, hasící přístroje, cedulky adpo.)
 • Provozujeme systém pro hlídání lhůt www.lhutnik-beppo.cz
 • Provozujeme systém pro školení formou elearningu  www.skoleni-beppo.cz 

Uvedené služby jsme schopni zajistit díky našemu kolektivu po celé České republice i na Slovensku.