Navigace: Titulní strana
Úvod

Firma Pavel Kruliš BEPPO vznikla v roce 1993 s ohlášením živnosti u okresního živnostenského úřadu v Kutné Hoře č.j. ŽÚ 27/2001,ev.č.320500-160077-02,č.j. ŽÚ 58/2001,ev.č.320500-19217-01,č.j.KHSO 2499/92.a zajišťuje :

  • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany jak v České tak i Slovenské republice
  • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jak v České tak i Slovenské republice
  • prodej prostředků požární ochrany a ochranných pracovních pomůcek
  • zajišťuje likvidaci odpadů
  • poskytuje poradenství a konzultační činnost v oblasti ochrany ovzduší a vod