Navigace: Titulní strana Naše služby Protivýbuchová prevence
Protivýbuchová prevence

V oblasti protivýbuchové prevenci provádíme tyto služby:

  • Vypracování návrhů protokolů o stanovení vnějších vlivů dle požadavků ČSN 33 2000-3 a ČSN EN 60079-10.
  • Zpracovává dokumentace o ochranně před výbuchem
  • Kontrolu projektových dokumentací provozů a následně vyznačení zón v provozu
  • Kontrolu zařízení MaR včetně elektrických částí, aby bylo docíleno souladu s ČSN a EN.
  • Školení pracovníků v bezpečnosti a ochraně zdraví v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Seznámení pracovníků s dokumentací o ochraně před výbuchem
  • Prověření pracovníků z teoretických a praktických znalostí obsluhy ochranných systémů proti nebezpečí výbuchu
  • Zpracování příkazu V k provedení prací v prostorách s nebezpečím výbuchu